Mikroelektronikai és Technológia Intézet

Jegyzőkönyv készítési útmutató

A jegyzőkönyvek formátuma, tartalma mindig visszatérő kérdés a laborfoglalkozásokon. Ezzel a rövid összefoglalóval szeretnék segítséget nyújtani a bizonytalan részek tisztázásához. (2016.08.15)

Fedőlap

A jegyzőkönyv rendelkezzen fedőlappal. A fedőlapon legyenek megtalálhatók az alábbi adatok:

 • név
 • neptunkód
 • gyakorlatvezető neve
 • tantárgy, kurzuskód
 • mérés száma, mérés témája
 • mérés dátuma
 • mérőhely sorszáma
 • műszerek típusai

Az általunk javasolt előlap minta letölthető innen.

Műszerek

A jegyzőkönyv eredményeinek reprodukálhatóságának érdekében a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mérésnél felhasznált műszerek típusát (az iparban a gyári számát és a kalibráció dátumát is kérik, ezt itt mellőzzük). Amennyiben a laboratóriumban a mérőeszközök meg vannak számozva, úgy ezeket a számokat is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. Amennyiben a mérési eredmények nem műszeres mérés eredményei, hanem pl. szimulációs értékek, akkor a szimulációs program nevét és verziószámát kell lejegyezni (esetleges nem triviális beállításokkal együtt).

Tartalom

Az egyes mérési feladatoknál a jegyzőkönyv tartalmazza:

 • az adott feladat ismertetését
 • a számítással meghatározott értékeket, tanultak alapján várt jellemzőket
 • a mért értékeket, jelalakokat
 • a számított és mért adatok összehasonlítását, kiértékelését

A jegyzőkönyvben nem kell idézni a mérési útmutató (leírás) teljes szövegét, elegendő azt néhány szóban - mondatban - összefoglalni, úgy, hogy abból kiderüljön a mérés lényege, ill. a mérés megismételhető legyen. Szerepeljen a mérési összeállítás, kapcsolási rajz. A mérési adatokat általában magyarázó szöveggel is el kell látni, különösen akkor, ha azok eltérnek a várható értéktől

Adatok

Az adatokat mind táblázatosan (szövegesen), mind grafikusan meg kell jeleníteni. Grafikonoknál nagyon lényeges, hogy ne csak a függvények formája, hanem a tengelyek beosztása - mért mennyiségek, ill. mértékegységek is meglegyenek. Az oszcilloszkóp segítségével felvett jelalakokat is függvényként, hagyományos , skálával és tengelyekkel ellátott koordinátarendszerben ábrázoljuk, ne szkópábrán!

Az Elektronika I-II-III-IV. laboratóriumon mind a mérési eredmények jegyzetelése, mind a jegyzőkönyv csak kézzel történhet. Az egyéb laboratóriumokban (pl. Szenzor labor) az oktató által ismertetett szabályok szerint kell eljárni. Így pl. lehetőség nyílhat a digitális oszcilloszkópokon a képernyő tartalmának képként ill. számsorként (ASCII text file, CSV formátum) való kimentésére (USB-s meghajtóra) (életlen, megcsillanó képernyőfotó készítése azonban  mérnökhöz méltatlan).

Aláírás

Mindig szerepelnie kell a jegyzőkönyvek végén a következő szövegnek:

"Alulírott nyilatkozom, hogy a jelen jegyzőkönyv és annak tartalma a saját munkám eredménye, az esetlegesen más forrásból származó eredmények és adatok eredetét megjelöltem."

Ezek alatt kell lennie a jegyzőkönyv készítés helyének, dátumának és a készítő aláírásának. Digitálisan beadott jegyzőkönyv esetén azt a hallgató saját email címéről kell az oktatónak elküldeni, vagy adathordozón személyesen átadni.

Elektronikus jegyzőkönyv formátumok

Ha az adott kurzuson elfogadunk elektronikus jegyzőkönyvet, azt kérjük PDF/A formátumban benyújtani.

Az elektronikus jegyzőkönyv fájlnevét kérjük a következő formában megadni (ékezetek mellőzésével):

<vezetéknév>-<keresztnév>-<feladat, pl. szim1, gyak2 stb>.pdf

Hasznos linkek:

Milliméter papír és társai nyomtatható formában: