Mikroelektronikai és Technológia Intézet

Világítástechnikai szakmérnöki képzés

Magyarországon évtizedek óta egyedülállóan az Óbudai Egyetemen (és annak jogelődjein) folyik célirányos posztgraduális világítástechnikus képzés. Ennek célja, hogy a jelentkezők olyan világítástechnikai alapismeretek birtokába jussanak, amivel könnyedén el tudnak helyezkedni a világítástechnikát érintő gyártói, tervezői, forgalmazói, kutatói, üzemeltetői és alkalmazástechnikai területeken.

A képzés kétféle formában, de ugyanazon metodikával vehető igénybe:

  • Világítástechnikai Szakmérnöki képzésre jelentkezhetnek a BSc, MSc illetve főiskolai vagy egyetemi szakon mérnöki végzettség szerzett hallgatók, míg
  • Világítástechnikai Szakember képzésre jelentkezhetnek a legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkező hallgatók a következő képzési területekről: műszaki, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, informatika, természettudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrár, sporttudomány, művészet.

A képzés szakdolgozat készítésével és záróvizsgával zárul, melynek eredményes teljesítése esetén a mérnök előképzettségű hallgatók VILÁGÍTÁSTECHNIKAI SZAKMÉRNÖK, a nem mérnök előképzettségű hallgatók VILÁGÍTÁSTECHNIKAI SZAKEMBER diplomát kapnak.

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés időbeosztása: félévente négyszer 3 nap (csütörtök-péntek-szombat) + vizsgák
A képzés bruttó térítési díja: képzésenként változik, mely összeg tartalmazza a képzéssel kapcsolatos összes költséget, pl. jegyzetek, oktatási segédletek.

Jelentkezés a soron következő képzésre

A képzés részletesebb ismertetése

A tantárgyak tematikái és tantervi táblázat

Letölhető ismertető.

További információ:  Molnár Károly Zsolt tanfolyamfelelős oktatónál
  1084 Budapest, Tavaszmező u. 15. (B. ép. fszt. 9.)
  Tel: +36-1-666-5054
  Fax: +36-1-666-5199
  Mobil: +36-30-9593-705
  E-mail: molnar.karoly@kvk.uni-obuda.hu
 
Médiatámogatók