Mikroelektronikai és Technológia Intézet

Mikroelektronika és technológia szakirány

A Mikroelektronikai és Technológia Intézet széles szakmai területen magas szintű elméleti és az oklevél megszerzése után azonnal hasznosítható gyakorlati ismereteket nyújt hallgatóinak a villamosmérnöki tudományokban és az ehhez kapcsolódó speciális területeken.

A Mikroelektronika és technológia szakirányt választó hallgatók képzését a Passzív áramkörök, a Készüléképítési ismeretek és az Elektronikus áramkörök I-II, az Ipari környezetvédelem és a Minőségfejlesztés tantárgyakon keresztül alapozzuk meg.

Szabadon választható tárgyaink: Természettudományok alapjai, Komplex villamos rendszerek, Ökologikus műszaki konstrukciók, Űrkutatás.

A Mikroelektronika és technológia szakirány kötelezően választható moduljai az alábbiak:

- Világítás  tantárgycsoport

A modul célja, hogy a világítástechnika területén biztos szakmai alapokkal rendelkezo érnököket képezzen, akik felkészültek a környezeti, gazdasági vetületek integrálásával a környezetet védő, energia- és anyagtakarékosabb tervezésre, gyártásra és üzemeltetésre. A hallgatók megismerkednek valamennyi lényeges fényforrásfajta működésével és alkalmazásával, gyakorlatban is elsajátítják a fénytechnikai mérési módszereket, foglalkoznak mind beltéri, mind kültéri világítástervezéssel, mindezt számítógépek és korszerű szoftverek felhasználásával. Kiegészítésképpen a hallgatók megkapják azokat a legfontosabb erősáramú ismereteket is, amelyek a világítási berendezések üzemeltetéséhez okvetlenül szükségesek. Tanulmányaik során foglalkoznak a környezetvédelmi vizsgálatokkal, a környezetirányítási eszközökkel és a megújuló energiák alkalmazási lehetoségeivel.

- Szenzor tantárgycsoport

A modul keretében a hallgatókkal a legkorszerűbb érzékelőket (szenzorokat) kívánjuk megismertetni, valamint a Si-lapkára integrált szenzorelemeket, illesztő-, érzékelő- és jelfeldolgozó áramköröket. A tantárgyakban kitérünk a szenzorok felépítésének, működésének, illesztő-áramköreinek tárgyalására és utalunk azok főbb alkalmazási területeire. A szenzorokkal kapcsolatos tárgyakon kívül foglalkozunk a mikroáramkörök tervezésével, korszerű számítógépes szoftverek kezelésének és alkalmazásának megismertetésével. Külön hangsúlyt kap a CMOS-alapú digitális áramkörök számítógéppel segített tervezése. Az elektronikai és áramkör-tervezési tanulmányok mellett a hallgatók ismereteket szereznek az elektronikus készülékek felépítésének és kiviteli formájának kialakításában, minőségük tervezési eljárásaiban. Kiemelten foglalkozunk: az elektromos kapcsolatok létesítésének módszereivel, a nyomtatott huzalozások tervezésének eljárásaival, az építőelemek és szerelvények illetve komplex készülékek tervezésével, a formatervezéssel, a minőség műszaki tervezésének módszereivel és a minőségfejlesztés mérnöki eszközeivel.