Oktatási tevékenység

Szakirány

Szakiránybemutató diasor (2021) (E' tanterv)

Szakiránybemutató videók

 


Projekt és szakdolgozat témák

Lehetőség van az intézet oktatói által kiírt témák felvételére (akár módosítva is) vagy saját téma felvetésére is (oktatóval való egyeztetés alapján). Javasolt a Projekt I, Projekt II és Szakdolgozat tárgyakban ugyanazt a témát vinni végig (és ennek megfelelően kellő mélységű témát választani), hogy legyen idő a rendes kidolgozásra.

 


Oktatás

A graduális képzésen belül az Intézetnek két fő feladata van: a Mikroelektronika és technológia (korábban Elektronikus eszközök) szakirányú hallgatók képzése, valamint részvétel valamennyi józsefvárosi hallgató oktatásában (a Fizika, Matematika, Villamosipari anyagismeret, Digitális technika, Műszaki dokumentáció és Elektronika tárgyak oktatásával). Az oktatást műhelyek és számítógépes laboratóriumok segítik.

Szakirány (D, E tantervek)

Szenzor modul tantárgyai (E) Világítás modul tantárgyai (E)
Szenzor modul tantárgyai (D) Világítás modul tantárgyai (D)

Intézetünk oktatja a Biztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai c. tantárgyat is. Örömünkre szolgál, hogy így már minden józsefvárosi hallgató úgy kap diplomát, hogy környezetvédelmi alapismeretekkel és minőségtudatos gondolkodással is rendelkezik. Szabadon választható tárgyaink: Természettudományok alapjai, Komplex villamos rendszerek, Ökologikus muszaki konstrukciók, Űrkutatás. A Mikroelektronika és technológia szakirányt választó hallgatók közös tantárgyai a D tantervben a Passzív áramkörök, CAD ismeretek I-II, Készüléképítés, Elektronika III-IV. A szakirány hallgatói harmadévben az alábbi két kötelezően választható tantárgycsoport közül választhatnak: - Világítás és környezet tantárgycsoport (modul), - Szenzor és minőség tantárgycsoport. A modulok tantárgyait, előkövetelményekkel együtt grafikusan ábrázolva láthatjuk a fenti ábrákra kattintva. Az Intézet tevékeny szerepet vállal a Mechatronikai mérnök alap- és mesterképzési szakok, valamint a Műszaki menedzser szak hallgatóinak oktatásában is.

Egyéb képzési formák

A posztgraduális képzés keretében az Intézet évtizedek óta folyamatosan képez világítástechnikai szakmérnököket, akik iránt jelentős ipari igény mutatkozik, amelyet teljes egészében az Intézet elégít ki a magyar munkaerő piacon. Fontos feladatunk a kooperatív képzés, amely hallgatóink szakmai gyakorlati képzését biztosítja. A tapasztalat igen jó, a cégek szívesen alkalmazzák a képzés 7-8. félévében a hallgatókat, akik közül sok véglegesítést nyer munkahelyén a záróvizsga letétele után. Az MTI részt vesz a távoktatásban is: a Villamosmérnöki alapszak természettudományos alapismereteinek és szakmai törzstárgyainak, valamint a Műszaki menedzser szak  hasonló tantárgyainak oktatásával.

Világítástechnikai szakmérnöki képzés

Oktatók egyéb tevékenysége, külső kapcsolatok

A szorosan vett oktatómunkán kívül az intézet oktatói közül számosan fejtenek ki színvonalas szakmai tevékenységet. Dr. Nemcsics Ákos egyetemi tanárnak a félvezetők kutatásában végzett munkáját Ferenczy György Emlékdíjjal ismerték el, az Óbudai Egyetem pedig az Év kutatója 2010. díjjal tüntette ki. Nagy elismerést váltott ki hiánypótló magyarnyelvű jegyzete: A napelem működése, fajtái, és alkalmazása címmel. Az Intézet munkatársai magától értetődőnek tartják továbbképzésüket, így közülük többen részt vettek és vesznek Doktori (PhD) képzésben, különböző hazai és nemzetközi szakmai bizottságok, konferenciák munkájában: a félvezető elektronika, a világítástechnika, az energiahatékonyság, a minőség- és megbízhatóság-biztosítás, az anyagtudomány, az orvos-biológia területén. Az Intézet súlyt fektet arra, hogy hallgatóival ne csak a tantervben előírtaknak megfelelően törődjön, hanem a végzősöket bevezesse a szakmai társaságokba, menedzselje is őket. Ezért pl. a MEE Világítástechnikai Társaságában minden júniusban a végzős hallgatók 15 perces előadást tartanak szakdolgozatuk témájából a szakma képviselői előtt. Így megismerkednek egy ankét légkörével, de ők is ismertebbé válnak, és ez sok esetben elhelyezkedésükhöz is segítséget nyújt. A hallgatói elismerésnek másik szép példája, hogy az egyik közelmúltban írott szakdolgozat csakhamar kiadóra talált és könyv alakban is megjelent! Szeder Zoltán Elektronikai készülékek hulladékainak kezelése c. könyve azóta a józsefvárosi telephely könyvtárában is megtalálható.


dr. Szentiday Klára és dr. Dávid Lajos könyve